STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss

PMI och annan analys

Under de senaste 30 åren har Bruker tillverkat analyslösningar för olika användningsområden. Imec har förmånen att saluföra två produktlinjer: de handhållna XRF-instrumenten samt stationära och mobila OES-spektrometrar.

De handhållna XRF-instrumenten används inom en mängd olika tillämpningsområden, bland annat kvalitetskontroll (PMI), metallåtervinning, biomedicin, livsmedel (GMP), läkemedel, gruvdrift m.m.

Brukers OES-spektrometrar:

Q2 ION med gnistemission täcker in alla vanliga legeringsmaterial i t.ex. järnlegeringar, aluminium och koppar. Enheten väger endast 20 kg och kan enkelt flyttas mellan olika platser. 

Q4 TASMAN (gnista och båge) version 200 är optimal för alla icke järnhaltiga material (där mikrovoltvärden inte behöver mätas). Version 170 för järnhaltiga material (med viktiga förekomster på mikrovoltnivå (C, P, S, As, Sn, B etc.) och version 130 som mäter mikrovoltförekomster av bl.a. kväve.

Q 4 MOBILE är en bärbar OES-spektrometer för alla typer av metallsortering, PMI och analys.

S1 TITAN Broschyr PMI (pdf)               

S1 Titan Broschyr Skrot (pdf)

S1 TITAN Broschyr RoHS (pdf) 

S1 TITAN "light" Broschyr (pdf)

Q2 ION Broschyr  (pdf)                           

Q4 TASMAN Broschyr (pdf)

Q4 MOBILE Broschyr (pdf)

www.bruker.com

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk