STRÅLMÄTNING FÖR EN
SÄKRARE VÄRLD
Home   |   Select language:   English   Deutsch   Dansk   Svenska
Produkter
Referenser
Service
Hälse/säkerhet
Nyheter
Om oss

Strålmätning/skydd

Sedan 1962 har Ludlum Measurements Inc konstruerat, tillverkat och levererat strålmätningsutrustning som uppfyller de allt hårdare säkerhetskraven världen över. Idag tillhandahåller Ludlum mätutrustning för alla typer av strålning (alfa, beta, gamma, neutron och röntgen). Klicka på Strålskyddskatalogen (pdf) för mer information. För Europa har alla Rem-värden konverterats till μSivert-värden.

Produkterna i 375-serien är extremt mångsidiga och används för en mängd olika mätuppgifter.

I samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 skickades en stor mängd Ludlum-instrument till Japan för att underlätta personalens arbete med att samla in uppgifter i syfte att få situationen under kontroll.

Katalog Strålskydd (pdf)

www.ludlums.com

Verksamhet

Som ombud för tre av världens förmodligen bästa tillverkare av mätutrustning har Imec den viktiga uppgiften att kommunicera hur denna utrustning kan bidra till en säkrare och mer hälsosam värld. Att utbilda våra kunder är lika viktigt som att serva utrustningen.

Mål

Imec tillhandahåller snabba, exakta och tillförlitliga lösningar och tjänster som tillgodoser kundernas krav inom vårt marknadsområde.

Detta marknadsområde är Norden, Tyskland (ej radiofysik), Polen och Baltikum.

 

Kontakta oss

Imec ApS

Erhvervsparken 7
DK-4621 Gadstrup
Danmark
Tel.: +45 46 40 78 85
Fax: +45 46 31 01 52

info@imec.dk